Türkçe | English
Anasayfa | | Hizmetlerimiz | Check-Up | Bize Sorun | Rentek'e Gelirken | İletişim | Online Test Sonuçları
 

'Hizmetlerimiz'

 


LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TESTLER

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P
Q R S Ş T U V Y Z                    


A
ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
Adacık antikoru (ICA, islet cell antikoru)
Adeno virüs IgG, ELISA
Adeno virüs IgG, IFA
Adenozin deaminaz
Adenozin deaminaz (hücre ayrımı dahil)
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT)
Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
Albümin
Albümin, BOS
Aldolaz
Aldosteron
Alkalen fosfataz (ALP)
Alkalen fosfataz ısı rezistans testi
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi
Alkalen fosfataz, kemik spesifik
Alkol (etanol), serumda
Alüminyum (AAS ile)
Amilaz
Amilaz, pankreatik
Aminoasit profili, kalitatif
Aminoasit profili, kalitatif, idrarda
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC)
Aminoasit profili, kantitatif, idrarda (HPLC)
Aminoasit total
Aminolevülinik asit (ALA)
Amip antijeni (bkz. Antijen arama, Dışkı)
Amip antikoru, IHA
Amitriptilin
Amobarbital
Amonyak
ANA (bkz. Anti nükleer antikor tarama)
Anaerob, identifikasyon, kromatografik
Anaerob, identifikasyon, manuel
Anaerob, identifikasyon, otomatize
ANCA (bkz. Anti nötrofil sitoplazmik)
Androstenodion
Anjiotensin II
Anti A
Anti A-1 jel santrifugasyon
Anti asetilkolin reseptörü (AChR)
Anti B
Anti D- jel santrifugasyon
Anti delta (bkz. anti HDV)
Anti deoksiribonükleoprotein
Anti ds DNA, ELISA
Anti ds DNA, IFA
Anti ds DNA, immunoblot
Anti düz kas antikoru (ASMA)
Anti endomisium Ig A
Anti endomisium Ig G
Anti fosfatidilserin
Anti fosfolipid
Anti gliadin Ig A
Anti gliadin Ig G
Anti glomerul bazal membran
Anti HAV Ig G
Anti HAV Ig M
Anti HBc Ig G
Anti HBc Ig M
Anti HBe
Anti HBs
Anti HCV
Anti HCV, doğrulama
Anti HDV
Anti HDV Ig M
Anti HEV
Anti HIV ½, doğrulama (p24 antijen içerir)
Anti HIV ½, ELISA
Anti HIV ½, IFA
Anti kalp kası antikoru
Anti kardiolipin Ig G
Anti kardiolipin Ig M
Anti LKM
Anti Lo (bkz. Anti SS-B)
Anti mitokondrial antikor
Anti mitokondrial antikor, tip M-2
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA, PR3 ANCA
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA, MPO ANCA
Anti nötrofil sitoplazmik, tarama (c-ANCA, p-ANCA)
Anti nükleer antikor (ANA) tarama, ELISA
Anti nükleer antikor (ANA) tarama, IFA
Anti nükleer antikor tarama, immunoblot
Anti nükleer antikor titre, IFA
Anti parietal hücre antikoru (APCA)
Anti retikülin antikor
Anti Ro (bkz. Anti SS-A)
Anti sentromer antikoru
Anti skin antikor
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt
Anti sperm antikoru (ASA), direkt (MAR testi)
Anti tiroglobulin
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri)
Antibiyotik duyarlılık, fungal
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri)
Antibiyotik duyarlılık, Mycobacterium tuberculosis, manuel
Antibiyotik duyarlılık, Mycobacterium tuberculosis, otomatize (her biri)
Antidiüretik hormon (ADH)
Anti-Fya jel santrifugasyon
Anti-Fyb jel santrifugasyon
Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru)
Anti-H jel santrifugasyon
Antijen arama, Boğaz (Strep A)
Antijen arama, BOS
Antijen arama, Dışkı (Adenovirüs, Rotavirüs, E. histolityca, Cryptosporidium, Giardia, her biri)
Antijen arama, diğer (Neisseria gonorrheae, Helicobacter pylori, RSV, her biri)
Anti-Jka jel santrifugasyon
Anti-Jkb jel santrifugasyon
Anti-k jel santrifugasyon
Anti-k jel santrifugasyon IA ile
Anti-Kell jel santrifugasyon
Anti-kpa jel santrifugasyon
Anti-kpb jel santrifugasyon
Anti-Leb jel santrifugasyon
Anti-lua jel santrifugasyon
Anti-lub jel santrifugasyon
Anti-Lyea jel santrifugasyon
Anti-M jel santrifugasyon
Anti-N jel santrifugasyon
Anti-P 1 jel santrifugasyon
Antiplazmin, ? -2
Anti-S jel santrifugasyon
Anti-s jel santrifugasyon
Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antikorları Ig A
Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antikorları Ig G
Antitripsin, ? -1
Antitrombin III
Apolipoprotein (A, B) (her biri)
Apolipoprotein E, fenotip tayini
Aril sülfataz
Arsenik (AAS ile)
Asetaminofen
Asit fosfataz, total
Asit fosfataz, prostatik
Asit glukoprotein, ? -1 (orosomukoid)
Askorbik asit (bkz. Vitamin C)
ASO, kalitatif
ASO, kantitatif
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)
Aspergillus fumigatus antikoru
Atrial natriüretik faktör
B
Bakır (AAS ile)
Bakır (kolorimetrik)
Bakteriyel identifikasyon, manuel
Bakteriyel identifikasyon, otomatize
Barbitürük asit ve türevleri
B-cross laps
Bence Jones proteini, elektroforetik
Bence Jones proteini, tarama
Benzodiazepinler
Benzol
Bikarbonat
Bilurubin, direkt
Bilurubin, total
Biotinidaz aktivitesi, kalitatif
Bizmut (AAS ile)
Bordetella pertussis Ig G
Borrelia burgdorferi Ig G + IgM, tarama
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metilen mavisi, ARB, indian ink (her biri)
Boyalı mikroskopik inceleme, homojenizasyon-dekontaminasyon
Boyalı mikroskopik inceleme, Plasmodium
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha (her biri)
Brain natriüretik faktör
Brucella aglütinasyon, slıde (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyon, tüp (Coombs)
Brucella aglütinasyon, tüp (Wright)
Brucella Ig G, ELISA
Brucella Ig M (2 ME ile)
Brucella Ig M, ELISA
BTA-STAT Mesane Tümör Antijeni
Büyüme hormonu (GH)
C
C reaktif protein, kalitatif
C reaktif protein, kantitatif
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü)
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 72-4
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre için birimin yarısı eklenir)
CH 50
Chlamydia antijeni, idrar
Chlamydia antijeni, üretra
Chlamydia pneumonia Ig G
Chlamydia pneumonia Ig M
Chlamydia trachomatis Ig G, ELISA
Chlamydia trachomatis Ig G, IFA
Chlamydia trachomatis Ig M, ELISA
Chlamydia trachomatis Ig M, IFA
Civa (ASS ile)
Clostridium difficile toksin A, ELISA
Clostridium difficile toksin A, lateks, CARD
CMV avidite
CMV Ig G, ELISA
CMV Ig G, IFA
CMV Ig M, ELISA
CMV Ig M, IFA
Coombs, indirekt
Coombs, direkt
Coombs/enzim jel santrifügasyon
Coxsaki antikorları (her biri)
C-peptid
Croos links (bkz. pridinolin)
Cross match
Cryptosporidium antijeni (bkz. antijen arama, dışkı)
Cyfra21-1
Çinko (AAS ile)
Çinko (kolorimetrik)
D
D-dimer (kalitatif)
D-dimer (kantitatif)
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
Demir
Demir bağlama kapasitesi
Deoksikortikosteron, 11-
Deoksikortizol, 11-
Deoksipridinolin
Deri kazıntısında mantar arama
Dışkıda Cryptosporidium arama
Dışkıda hazım
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit aranması)
Dışkıda selofan bant
Dışkıda yağ tayini (kalitatif)
Dışkıda yağ tayini (kantitatif)
Diazepam
Difenilhidantoin
Digitoksin
Digoksin
Dihidroksivitamin D, 1, 25- ( Vitamin D3)
Dihidrotestosteron
Dipropilasetik asit (bkz. Valproik asit)
Direkt coombs Ig G subgrupları
Direkt coombs+kompleman jel santrifügasyonu
DNA hibridizasyon testleri (her biri)
Doku plazminojen aktivatör (TPA)
Donmuş normal plazma hazırlanması
Donmuş taze plazma hazırlanması
Dopamin
Down Sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fetoprotein, estriol)
E
EBV EA antikoru
EBV EBNA Ig G
EBV EBNA Ig M
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell)
EBV monospot
EBV VCA Ig G
EBV VCA Ig G, IFA
EBV VCA Ig M
EBV VCA IgM, IFA
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütinasyon)
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşi antikor (ENA), tarama
Anti Jo-1, ELISA/ immunoblot
Anti RNP, ELISA/ımmunoblot
Anti Scl-70, ELISA/immunoblot
Anti SS-A, ELISA/immunoblot (Anti Ro)
Anti SS-B, ELISA/immunoblot (Anti La)
Endotelin-I
Eozinofil katyonik protein (ECP)
Eozinofil, total
Epinefrin
Eritropoetin
Eritrosit direnci (bkz. osmotik frajilite)
Eritrosit sayımı
Eritrosit süspansiyon hazırlanması
Eritrosit yıkama
Estradiol (E2)
Estriol, serbest (E3)
Estrojen reseptör tayini
Estron (E1)
Ethanol ( Alkol)
Ethosüksimid
F
Faktör B
Faktör D
Faktör I (fibrinojen)
Faktör II (protrombin)
Faktör IX (PTC veya Christmas)
Faktör V (proakselerin, labil faktör)
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör)
Faktör VIII
Faktör VIII ile ilişkili antijen
Faktör VIII inhibitörü
Faktör X (Stuart Faktör)
Faktör XI (PTA)
Faktör XII (Hageman)
Faktör XIII
Fenasetin
Fenilalanin (kantitatif)
Fenilketonüri taraması
Fenitoin ( difenilhidantoin)
Fenobarbital
Ferritin
Fetal fibronektin (fFN)
Fetal hemoglobin ( hemoglobin elektroforezi)
Fetoprotein, ? (AFP)
Fibrinojen (bkz. Faktör I)
Fibronektin
Florür
Folik asit
Follikül stimülan hormon (FSH)
Fosfoheksoz izomeraz
Fosfor
Fruktoz, semen
Fruktozamin
FT3, serbest T3, serbest triiyodotironin
FT4, serbest T4, serbest tiroksin
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon
Fungal identifikasyon, manuel
Fungal identifikasyon, otomatize
G
Gabapentin
Galaktoz
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz
Gastrin
Gentamisin
Gizli kan, dışkı
Glukagon
Glukohemoglobin (Hemoglobin A1c)
Glukoprotein (bkz. fruktozamin)
Glukoz (şeker, açlık, tokluk, her biri)
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği)
"Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD); kantitatif"
Glukozaminoglikan
Glukozidaz, ? -1
Glutamat dehidrogenaz (GLDH)
Glutamiltransferaz-? (GGT)
Glutatyon peroksidaz
Gruber Widal ( Salmonella grup aglütinasyon, her biri)
H
HAM Testi
Haptoglobin
HBe Ag
HBs Ag
HBs Ag, doğrulama
HBV DNA (PCR)
HCV Genotiplendirme
HCV RNA
HCV viral yük
HDL-kolesterol
HDV RNA
Helicobacter dışkı antijeni (HpSA)
Helicobacter pylorı Ig G
Helicobacter pylori Ig A
Helicobacter pylori antikor tarama
Hematokrit
Hemoglobin
Hemoglobin A1C (bkz. Glukohemoglobin)
Hemoglobin elektroforezi
Hemosiderin
Heparin
Hepatit B viral DNA
Hepatit B viral yük
Hidroksi butirik asit, ?-
Hidroksibütirat dehidrogenaz, ? (HBDH)
Hidroksiindolasetik asit, 5- (HIAA)
Hidroksiprogesteron, 17-
Hidroksiprolin
Histoplasma antikoru
HLA B27
HLA B5
HLA B7
HLA doku tiplendirmesi (A, B, C)
HLA doku tiplendirmesi (A, B, C, D)
HLA-DR
Homogentisik asit (FeCl3 ile)
Homogentisik asit (İTK ile)
Homosistein
Homosistin
Homovanilik asit (HVA)
HPV DNA
HPV Genotiplendirme
HSV tip 1 Ig G
HSV tip 1 Ig G, IFA
HSV tip 1 Ig M
HSV tip 1 Ig M, IFA
HSV tip 2 Ig G
HSV tip 2 Ig G, IFA
HSV tip 2 Ig M
HSV tip 2 Ig M, IFA
Human Plasental Laktojen (hPL)
I
Idrar tahlili (strip ve mikroskobi) (bilurubin, glukoz, hemoglobin, ketonlar, lökositler, nitrit, pH, protein, yoğunluk, ürobilinojen ve bu bileşenlerin herhangi bir sayıda içeren dip stick veya tablet halindeki reaktifleri kullanarak)
Idrarda gebelik testi (koryonik gonodotropin, hCG-?, idrar)
Ig A
Ig D
Ig E
Ig G
Ig G alt gruplar (her biri)
Ig G indeksi
Ig M
IGFBP-3
Imipramin
"İmmun kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protein (her biri)"
İmmünelektroforez
İmmünfenotiplendirme
İmmünfiksasyon elektroforezi
İnhalent allerjenler (phadıatop)
İnsülin
İnsülin antikoru
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri)
İnterleukin 2 reseptör antikoru
İyot
İzoniazid
İzositrat dehidrogenaz
K
Kabakulak (Mumps) Ig G
Kabakulak (Mumps) Ig G, IFA
Kabakulak (Mumps) Ig M
Kabakulak (Mumps) Ig M, IFA
Kadmiyum (AAS ile)
Kalsitonin
Kalsiyum
Kalsiyum, iyonize
Kan grubu (ABO) + Rh
Kan pH
Kan sayımı (Hb, Hct, E, L)
Kan sayımı, otomatize (en az 12 parametre)
Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)
Kan yayması, periferik
Kanama zamanı
Kappa hafif zincir
Karbamazepin
Karbondioksit
Karbonhidrat deficient transferrin
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin)
Karoten (?-karoten)
Karsinoembriyojenik antijen (CEA)
Katekolaminler
Keton cisimleri, idrar
Keton cisimleri, serum
Ketosteroidler, 17- (17-KS), total
Kızamık (Rubeola) Ig G
Kızamık (Rubeola) Ig G, IFA
Kızamık (Rubeola) Ig M
Kızamık (Rubeola) Ig M, IFA
Kinidin
Kinin
Klor
Kloramfenikol
Klorpromazin
Kobalt (AAS ile)
Kodein
Kolesterol, serum, total
Kolinesteraz
Kompleman C3, 4 (her biri)
Koproporfirin
Kortizol
Koryonik gonadotropin, idrar
Koryonik gonadotropin, ? subünitesi (?-hCG)
Kreatin
Kreatin kinaz (CK), (CPK), total
Kreatin kinaz izoenzim elektroforezi
Kreatin kinaz-MB (CK-MB)
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass)
Kreatinin
Kreatinin Klerens
Kriyofibrinojen
Kriyoglobülin
Krom (AAS ile)
Ksiloz emilim testi
Kurşun (AAS ile)
Kurşun, saç (AAS ile)
Kültür, aerob, balgam, izolasyon
Kültür, aerob, boğaz, izolasyon
Kültür, aerob, BOS, izolasyon
Kültür, aerob, burun, izolasyon
Kültür, aerob, dışkı, izolasyon
Kültür, aerob, diğer (Brucella, Ureaplasma, Mycoplasma, Legionella, Chlamydia, Safra, Kemik İliği, Campylobacter, Vibrio)
Kültür, aerob, göz (konjonktiva), izolasyon
Kültür, aerob, idrar, izolasyon
Kültür, aerob, kan, izolasyon, manuel
Kültür, aerob, kan, izolasyon, otomatize
Kültür, aerob, kateter, izolasyon
Kültür, aerob, kulak, izolasyon
Kültür, aerob, üretral akıntı, izolasyon
Kültür, aerob, vajen, izolasyon
Kültür, aerob, vücut- eklem sıvıları, izolasyon
Kültür, aerob, yara-pü, izolasyon
Kültür, anaerob, bronkoalveoler lavaj, izolasyon
Kültür, anaerob, diğer
Kültür, anaerob, kan, izolasyon, manuel
Kültür, anaerob, kan, izolasyon, otomatize
Kültür, anaerob, kateter, izolasyon
Kültür, anaerob, vücut sıvıları, izolasyon
Kültür, anaerob, yara, izolasyon
Kültür, fungal, izolasyon
Kültür, mikobakteri, izolasyon, manuel
Kültür, mikobakteri, izolasyon, otomatize
Kültür, parazit, izolasyon (Leishmania, Trichomonas, E. histolytica)
L
Laktat (Laktik asit)
Laktat dehidrogenaz (LD), (LDH)
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi
Laktat dehidrogenaz-1 izoenzimi
Lambda hafif zincir
Lamotrigine
LDL-kolesterol
LE hücresi
Legionella antijeni, CARD
Legionella antijeni, ELISA
Legionella antikoru, ELISA
Legionella DFA
Leishmania hemaglütinasyon
Lenfoma paneli
Lenfosit subgrupları (immünfenotiplendirme)
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amnion sıvısında
Lidokain
Lipaz
Lipoprotein (lipid) elektroforezi
Listeria grup aglütinasyon
Lityum (AAS ile)
Lizozim
Lökosit alkalen fosfataz
Lökosit formülü (bkz. kan yayması, periferik)
Lökosit sayımı
Lösemi paneli
Lösin aminopeptidaz (LAP)
Lp (a)
Lupus antikoagulanları
Luteinizan hormon (LH)
M
Magnezyum
Magnezyum, iyonize
Makroglobulin, ? -2
Mangan (AAS ile)
Metanefrin
Methemoglobin
Metotreksat
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH)
Mikroalbumin
Mikroglobülin, ?-2
Miyelin basic protein, BOS
Molibden (AAS ile)
Mukopolisakkaritler (her biri)
Mycoplasma pneumoniae antikor tarama testi
Mycoplasma pneumoniae Ig G
Mycoplasma pneumoniae Ig M
Myoglobin
N
N-Asetil beta-D glukozaminidaz (NAG)
Nazal smear
Neonatal TSH
Nikel (AAS ile)
Nitroblue tetrazolyum boyama testi
NMP 22 Nükleer matriks protein
Norepinefrin
Normetanefrin
Nöron spesifik enolaz (NSE)
NTx (N-Telopeptit)
Nükleotidaz 5'-
O
Oksalat, idrar
Oksiyur yumurtası aranması
Osmolalite (Serum)
Osmolalite (24 saatlik idrarda)
Osmotik Farajilite
Osteokalsin
Otoimmün Hepatit Paneli
Oxcarbazepin
P
Panca
Pankreatik amilaz
Paraneoplastik Panel
Parietal Hücre antikoru
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
Parvovirüs B-19 IgM
Parvovirüs B-19 IgG
Parvovirüs B-19 IgM (BOS)
Parvovirüs B-19 IgG (BOS)
Parvovirüs PCR(Kantitatif)
Pediatrik ALL Paneli
Pediatrik AML Paneli
Pediatrik MDS Paneli
Pemfigus Antikoru
Periferik Yayma İncelemesi
Philadelphia Kromozomu
Pıhtı Lizis Zamanı
Pirüvat
Pirüvat Kinaz
Plasental Alkalen Fosfataz
Plazminojen
Plasmodium Aranması
Pneumococcus Antikoru
Porfibilinojen
Potasyum
Potasyum (BOS)
Potasyum (24 saatlik idrar)
Prealbumin
Prenatal Tanı Analizleri
Pridinolin
Primidon
Progesteron
Progesteron,17-OH
Prolaktin
Prostatik Asit Fosfataz
Protein C Aktivitesi
Protein C Antijeni
Protein Elektroforezi(serum)
Protein Elektroforezi(idrar)
Protein S Aktivitesi
Protein S Antijeni
Protrombin Zamanı
PSA
Pseudokolinesteraz
PTH
R
Redüktan Madde(Gaita/İdrar)
Renin
Retikülin Antikoru
Retikülosit
RF
Rota Virüs Antijeni
RSV IgM
RSV IgG
RSV IgM (BOS)
RSV IgG(BOS)
Rubella IgM
Rubella IgG
S
Saçlı Deride Mantar Aranması
Saçta Mantar Aranması
Safra Asitleri
Salisilat
Salmonella antikoru
Sedimentasyon
Selenyum
Selenyum (İdrar)
Serotonin
Seruloplazmin
SGOT
SGPT
SHGB
Sikling Testi
Siklosiporin
Sirolimus
Sistatin C
Sistin(24 saatlik idrar)
Siyanür
Sodyum
Sodyum (BOS)
Sodyum(İdrar)
Sperm Kültürü
Sperm Morfolojisi
T
T3
T4
Tacrolimus
Tam Kan Sayımı
Taş Analizi
Tek Mutasyon Analizi
Teofilin
Testosteron F
Testosteron Free
Tiroglobulin
Tiroid Peoksidaz Antikoru
Troid Bağlayıcı Globulin
Toxoplazma
Toxoplazma IgM
Toxolazma IgG
Total Kolestrol
Total Protein
Total Protein (BOS)
Total Protein (İ)DRAR
Transferrin
Trigliserit
Trombin Zamanı
Trombosit Sayısı
TSH
TSH Reseptör Antikoru
Ü
Üçlü Tarama Testi
Üre Nitrojeni
Üre Nitrojeni (24 saatlik idrar da)
Üretral Akıntı Kültürü
Ürik Asit
Ürik Asit(İdrar)
Üropesinojen
Üroporfirinler
V
Vajinal Kültür
Valproik Asit (Depakin)
Vankomisin
VDRL
Vigabatrin
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D3
Vitamin E
VMA
Y
Yara Kültürü
Yeni Doğanda Kalıtsal Metabolik Taraması
Y Kromozomu Mikrodelesyon Analizi


 
Rentek Laboratuvar - Copyright 2010 Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Merkezi